Neden Müzikal, Neden Annie?


Müzikaller başta çoksesli müziği, tiyatroyu, orkestrayı, solo, koro ve dansı içinde barındıran; dekoru, kostümleri ve şov unsurlarıyla izleyicisini kolayca içine alan ve eğlenceli şekilde sunan özel bir gösterilerdir.  Çocuklara bu kültürü aşılamak, onların algılarını geliştirip, estetik duygularını artırarak  tüm sanat dallarını   tanıyıp sevmelerini sağlar.


Annie, müzikleri ve konusu itibarıyla sadece çocukların değil, her yaştaki izleyicinin beğenip keyif alacağı, yaşama dair dikkat çekici mesajları olan bir müzikaldir… Türkiye’de ilk kez sahnelenecek olmasının, tüm bu etkileri çoğaltacağına inanıyoruz.


Neden  "Annie"


Kitabın yazarı Grey'in eseri yazmaya başladığı dönem, Amerikada Borsa çöküşünün yaşandığı , ekonomik ve siyasi kaos ortamının  halka en zorlu yaşam koşullarını dayattığı   yıllara denk geliyor. Grey, umutsuzlukların  ve kötü günlerin yaşandığı bu ortamda yazdığı bu eserle, insanların tekrar umutlanarak yaşama sarılmalarını amaçlamıştı. Bu amaca yönelik olarak da  eserde  zengin fakir uçurumu, insanoğlunun doğasında olan açgözlülük-aldatmaca-kabadayılık gibi öğeleri ve  buna  karşı mücadele edecek sempati ,  iyimserlik ve doğal bir adalet duygusuyla direnen bir figürü işleyerek bu amacına kolaylıkla ulaştı.


Müzikal yıllar içerisinde yapılan değişiklerle siyasi öğelerden her ne kadar biraz uzaklaştırılıp Annie'nin anne babasını arama çabalarını ön plana çıkarmaya çalışılsa da toplumsal öğelere yaptığı vurgu değişmeyerek, tarihsel bir dönem eseri olma özelliğini korudu. Dönem filmi olmasına rağmen, bugün neden hala aynı etkiyi yaratabiliyor sorusunu cevabı ise  ekonomik sıkıntılar, zengin-fakir arasındaki uçurumlar gibi faktörlerin  günümüzde de devam etmesi söylenebilir. Ancak en önemlisi hayat yolculuğu boyunca umut ve iyimserlik sahibi olmak ve koşullar ne olursa olsun bunu korumak Annie karakterinin simgelediği durumdur.  Hırçın, huysuz ve geçimsiz bir karakter olan Başkan  Wurbacks'ın  Annie ile tanışmasının ardından bambaşka bir insan oması ve hatta ekonomiyi yeniden canlandırmak üzere harekete geçmeye motive olması tamamen Annie'nin iyimserliği sayesinde  gerçekleşmiş bir mucizedir.


Bu kırmızı kafalı çocuk bir başkana ilham verebiliyorsa bu geleceğe yönelik bulaşıcı bir umut demektir.